PYS medicin C1 och våra kurser uppdateras just nu.

Man kan inte anmäla sig till provet nu.
Vi kommer inte att hålla något prov under 2020.

It is currently not possible to sign up for an exam.
No exams will be held during 2020.

info@klarapys.com.

Behöver du förbättra din medicinska svenska? Läs om våra läroböcker.